Subsidies en fiscale faciliteiten

Energie WinkelNieuws

Subsidies en fiscale faciliteiten isde eia

Met investeringen in producten -door de Rijksoverheid gezien worden als productiemiddelen- die kunnen bijdragen tot vermindering van onze gezamenlijke CO2 uitstoot kan er geprofiteerd worden van een aantal regelingen via het RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland). Naast uw gewone aftrekmogelijkheden zoals de normale afschrijving en de KIA (Kleinschaligheidsivesteringsafrek 2018 Zie www.belastingdienst.nl ), kunt u ook profiteren van de ISDE-subsidie of een extra aftrek faciliteit de EIA.

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij o.a. de aankoop van zonneboilers, warmtepompen en pelletkelels.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilersystemen ligt deze indicatief tussen de € 700 en € 2.500. Met betrekking tot de zakelijke aanvraag mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt, dit kunt u gewoon op basis van de offerte doen. Tot slot moet er door de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn. Voor meer informatie kunt u de site van de RVO raadplegen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u een extra fiscale aftrek voor duidelijk omschreven investeringen maar ook voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren.

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Onder andere onze zonneboiler systemen, pelletketels en warmtepompen komen in aanmerking voor deze extra aftrekmogelijkheid. Let wel, u moet kiezen voor de ISDE subsidie of de EIA, u kunt ze niet beide aanvragen voor dezelfde investering. (Zie hieronder het rekenvoorbeeld.) Voor meer informatie kunt u hier ook de site van de RVO raadplegen www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (EIA)

Alle kosten (tot een maximum van € 750 per kW piekvermogen) van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accumulator kunnen voor EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan. Het maximum van € 750 per kW piekvermogen is ook van toepassing op deze apparatuur.

Voor de regelingen voor 2019 kunt u de websites van de Belastingdienst en/of de RVO raadplegen. Verder kunnen er aan deze publicatie geen rechten worden ontleed.

Rekenvoorbeeld

Kiezen tussen ISDE en EIA.

Situatie A: eenmansbedrijf, vof of cv. Vallend in hoogte IB schijf 4 = 51,95%
Situatie B: eenmansbedrijf, vof of cv. Vallend in hoogte IB schijf 3 = 40,85%
Situatie C: BV met winst onder de € 200.000 vpb 20%

Er wordt gekocht een 1500 Recrasol systeem a € 19,070 exc. Btw.

ISDE subsidie is € 2.184 of EIA ids 45%.

Rekenvoorbeeld ISDE EIA

* Netto voordeel EIA aftrek -/- betreffende belasting (schijf) (gebaseerd op 54,5% in 2018)