Subsidie op pelletketels

Laat de overheid een stukje meebetalen!

Er zijn aanzienlijke subsidies beschikbaar voor zonneboilers. De belangrijkste voor eindgebruikers is de ISDE. De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) wordt verleend door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en is beschikbaar voor particuliere en zakelijke gebruikers. De komende jaren gaat de Nederlandse overheid door met het verlenen van subsidies uit de pot van de ISDE, sowieso tot 2020. Neem voor meer informatie contact met ons op. Kijk voor lokaal beschikbare subsidies op de website van EnergieSubsidiewijzer.

Image

Regels ISDE particulier

 • De pelletketel is na 1 januari 2016 aangeschaft. Met aanschafdatum wordt de datum bedoeld van het sluiten van de koopovereenkomst. Niet de datum van betaling!
 • De pelletketel moet voor de aanvraag al betaald en geïnstalleerd zijn.
 • U heeft de subsidieaanvraag binnen 6 maanden na installatie ingediend.
 • Het moet een nieuwe aanschaf zijn en u dient in het bezit te zijn van een aankoopbewijs en een betaalbewijs. Het dient uw eigendom te zijn.
 • De pelletketel dient in Nederland geïnstalleerd te zijn.
 • De pelletketel mag niet verwijderd worden binnen een jaar na datum van de beslissing over de subsidie.
 • De pelletketel komt niet in aanmerking voor subsidie als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. Lees meer op de website van de RVO.
 • De pelletketel moet gecontroleerd zijn door een bekwaam installateur (lees meer).

Geen zin in gedoe? Laat Energie Winkel de aanvraag indienen bij de RVO.

Heeft uw een zonneboiler gekocht bij Energie Winkel of Zonneboiler Zelfbouw? Dan kunnen wij voor u de aanvraag voor de ISDE verzorgen. Kosten hiervoor bedragen €50,- incl. BTW. Neem contact met ons op en het wordt snel geregeld!

Regels ISDE zakelijk

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan op het moment dat u de subsidie aanvraagt.
 • De pelletketel dient in Nederland geïnstalleerd te worden.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • De subsidie is nooit hoger dan het bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag de pelletketel niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • De pelletketel dient binnen 12 maanden na de verlening (goedkeuring) in gebruik te worden genomen. Als dat niet lukt kunt u via de RVO verlenging aanvragen.
 • U kunt meerdere subsidieaanvragen tegelijk doen, maar u doet 1 aanvraag per categorie.
Voor deze subsidie is de zakelijke markt een erg breed begrip. Het is belangrijk om een geldig KvK-nummer te hebben. Partijen die als zakelijk worden aangemerkt: Zelfstandig ondernemers, bedrijven, verenigingen van Eigenaars (VVE’s), woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen.